Vi gjør dine krav til klingende mynt!

SK-gruppen tilbyr bransjetilpassede løsninger innenfor totaladministrasjon av fordringer, inkassotjenester og kredittsikring. Vår kundemodell baserer seg på at kunder alltid når beslutningstaker.

Kontakt vår salgsavdeling