Faktura

All kredittsikring på ett sted!

God økonomistyring står sentralt i enhver bedrifts målsetting. Mangelfulle kredittrutiner kan føre til risikoeksponering med påfølgende tap. God og effektiv kredittoppfølging er derfor et viktig parameter for å sikre inntjeningen. Vår webapplikasjon gir deg full oversikt over kravene til enhver tid.


Du velger oss for å tjene penger

Sikre dine fakturakrav med oss. Veiledende pris kr 40,- per krav. Vi kan hjelpe din bedrift med å få dette gratis for deg som kunde.


Vi gjør dine krav til klingende mynt!

System Kreditt AS følger opp alle typer krav hvor noen skylder deg penger:
  • • Fakturakrav
  • • Administrasjon av nedbetalingsordninger
  • • Innkreving av medlemskontigenter, faste avgifter osvHøy kompetanse.

Våre ansatte har teoretisk og praktisk bakgrunn fra økonomi, kredittsikring, finansiering, bank og rådgivning, samt en profesjonell adferd og holdning mot skyldner.

Ta kontakt med oss idag på tlf: 63 80 68 00 eller på mail firmapost(a)system-kreditt.no, og snakk med en av våre kundeansvarlige om en avtale.


Hovedmålsettingen for alle bedrifter og næringsdrivende er å få betalt for utførte tjenester, og få respekt for sitt pengekrav.

-Du ønsker å få raskere inngang av utestående fordringer: Dette løser vi gjennom bruk av vårt navn og logo sammen med effektive betalingssystemer.

-Du ønsker redusert tap: Dette løser vi gjennom gode rutiner for kredittsjekk og kontinuerlig oppfølging av kravene.

-Du ønsker frigjort arbeidskapasitet: Vi tar oss av fakturautsending og oppfølging av disse.

-Du ønsker enkle rutiner: Med utgangspunkt i dine kravspesifikasjoner finner vi enkle og gode løsninger.


God økonomistyring står sentralt i enhver bedrifts målsetting.

God og effektiv kredittoppfølging er et viktig parameter for å lykkes i å nå bedriftens totale mål og sikre dens inntjening. Vi følger opp alle typer krav hvor noen skylder deg penger, og du bestemmer hvilke krav vi skal følge opp og fra hvilket stadie.
Pris: Med utgangspunkt i dine kravs kompleksitet, gir vi deg et tilbud det er enkelt å forholde seg til.


Kontakt vår salgsavdeling