Inkasso

SK Inkasso logo er til for at du skal få igjen pengene dine når noen ikke betaler det de skylder deg.

Så enkelt kan det sies. Selvsagt holder vi oss til norske lover og er svært bevisste på de etiske utfordringene som inndriving av pengekrav kan være, men i nært samarbeid med deg som kunde finner vi gode løsninger. Vi gir deg gode råd slik at du er i stand til å ta de riktige beslutningene. Vi er offensive, har god innsikt om fasene i en inkassosak og tilbyr deg sikker og faglig god behandling.


Vi følger opp alle typer krav!

Vi har høy faglig kompetanse hos våre ansatte, og profesjonell adferd og holdning mot skyldner. Ved inndrivelse av pengekrav er det viktig med sikker og god faglig behandling, og god kunnskap om fasene i en inkassosak. Vi har offensive aktiviteter som sikrer oppmerksomhet fra skyldners side.


Webløsning

Vår webløsning gjør at du gjennom et unikt passord kan følge hver bevegelse og fremdrift i dine egne saker om du ønsker det.


Vi krever inn dine krav!

- Du ønsker høy løsningsgrad: Dette løser vi ved en spesiell profil i samråd med deg.

- Du ønsker sikker behandling: Dette løser vi gjennom vår kompetanse, og vår etiske og foretningsmessige holdning.

- Du ønsker egen kundekontakt: Våre kunder får alltid en egen kundekontakt som er ansvarlig for deg/dere.

- Du ønsker innsyn og sikkerhet: Dette løser vi gjennom vår webløsning hvor hver bevegelse og fremdrift kan følges når du ønsker det.


Våre produkter

Småkravinkasso: Saksprofil og aktiviteter utarbeides i samråd med deg som klient. Sakene vil pga sin størrelse ikke behandles rettslig. Eventuelle uløste saker i denne kategorien overføres normalt til overvåkning.

Ordinær inkasso: Saksprofil og aktiviteter utarbeides i samråd med deg som klient. Disse sakene forberedes for rettslig behandling i forliksråd eller annen rettslig behandling direkte.

Spesialinkasso: Her inngås en spesiell avtale hvor oppfølgingen av debitor fastsettes ved mottakelsen av oppdraget. Denne spesialoppfølging reflekteres i prisen som avtales i det enkelte tilfeller.

Overvåking: Uløste saker hvor vi “venter” på at debitors betalingsevne skal bedres, slik at pågang kan intensiveres.

Webløsning: Vår webløsning gjør at du gjennom et unikt passord kan følge dine saker. Du er derfor med på å kvalitetssikre behandlingen av dine saker.

Priser: Våre priser tar utgangspunkt i deg som klient/kunde. Dvs vår prising er basert på individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.Kontakt vår salgsavdeling