Om oss

SK Gruppen består av disse selskapene:

logo
Foretagsregisteret: 958617364 Etableringsår: 1990 Ansatte: 6 SK Inkasso logo
Foretagsregisteret: 962347495 Etableringsår: 1991 Ansatte: 5

SK Finans AS

Foretagsregisteret: 976562712 Etableringsår: 1991

Vår bakgrunn og kundebehandlingsfilosofi

Selskapene er privateiet med profesjonelle styrer. Selskapene jobber nært mot advokatkontor, og kan tilby advokattjenester, revisjonstjenester, regnskapstjenester, kredittforhandlinger/rådgiving, kredittopplæring m.m. Hovedaksjonærer leder den daglige drift og har bakgrunn fra bank, økonomi, kredittsikring og rådgiving. En viktig målsetting er at du alltid når beslutningstaker som kan finne løsninger. Videre står den enkelte saksbehandler helt sentralt i inndrivelsesprosessen. Sentrale begreper i kundebehandlingen:
  • KOMPETANSE - Faglig oppdateres saksbehandlere fortløpende (NIF-Skolen)
  • KUNDEOPPFØLGING - med definerte standarder for tilbakemelding
  • LØSNINGSORIENTERTE
  • PROFESJONALITET - i forhold til debitor
  • KLARE ETISKE regler i forhold til inkassoprosessen.
Selskapene håndterer i dag 600 kunder i alle bransjer, med hovedvekt på små og mellomstore bedrifter.

Våre løsninger

Avhengig av din bedrifts status og ambisjonsnivå teknologisk kan vi finne praktiske løsninger og samarbeidsrutiner. Vår målsetting er å finne fram til enkle, fornuftige og effektive løsninger som er tilpasset kundens behov. Her kan nevnes TEKNOLOGISKE løsninger i form av import/eksport av krav fra egen database (kredittoppfølgingssystemet INKA). Online tilknytning gir mulighet til å følge fordringene/inkassosakene fortløpende. Mail og internettløsninger for kommunikasjon osv. Gode og sikre manuelle rutiner som tilpasses ditt behov. Vi er opptatt av å gi våre kunder en avtale som gir merverdi for begge parter. De fleste kunder har forskjellige mål og status, derfor synes vi det er viktig å tilby løsninger som passer den enkelte. For å finne ut hva vi kan gjøre for deg og din bedrift anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Kontakt vår salgsavdeling